Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

About

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức - Vereinigung vietnamesischer Katholiken in Deutschland: đoàn thể chung của những người Công giáo Việt Nam tại Đức.

Liên Đoàn Công giáo Việt Nam hoạt động hoàn toàn độc lập với mọi đoàn thể và theo đuổi những mục đích sau:
- Phát huy tinh thần sống đạo và đề cao ý thức phục vụ xã hội.
- Đoàn kết người Việt Công giáo tại Đức để tương trợ thăng tiến cũng như tạo môi trường trao đổi, học hỏi về mọi lãnh vực với nhau.
- Góp phần vào công việc xây dựng một nước Việt Nam tự do, công bằng và nhân bản.
- Liên lạc với mọi đoàn thể không phân biệt quốc gia, tôn giáo và chủng tộc.

Văn Phòng - Trụ Sở Liên Lạc:
Pham Duy Vu
Friesenstraße 53, 46149 Oberhausen - Deutschland

Trang nhà https://ldcg.de
Hình ảnh lưu trữ https://hinhanh.ldcg.de
FB Fanpage https://www.facebook.com/LienDoanCongGiaoVietNamTaiDuc


Diese Fotogalerie basiert auf Piwigo.
Bootstrap Darkroom Theme by Thomas Kuther.
Photography Icons by Dmitry Baranovskiy, licensed under Creative Commons 3.0.