Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

Ðừng Sợ, Hãy Mở Cửa Cho Ðức Kitô! - Đại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Đức Kỳ Thứ 38, 07.-09.06.2014 Haßfurt.