Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

Lòng Chúa Thương Xót Qua Bí Tích Hòa Giải - Đại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Đức Kỳ Thứ 36, 26.-28.05.2012 Aschaffenburg.